Strateška radionica

Da li Vaša kompanija ima jasno definisan, sveobuhvatan, optimizovan plan za rast prihoda?

Najveći broj kompanija nema takav plan.

Posledica su problemi u organizaciji, planiranju, neefikasnost u korišćenju resursa,  marketingu i prodaji, nedostatak kapaciteta i na kraju usporen ili negativan rast.

 

Strateška radionica

Strateška radionica pomaže kompanijama da jasno definišu svoje ambicije, identifikuju tržišne prilike i optimizuju svoje kapacitete i aktivnosti da na najefikasniji način dostignu ciljeve.

Kompanija Edge je Stratešku radionicu do sada sprovela u više desetina kompanija i nevladinih organizacija i svaki put su uvidi, i svaki put su uvidi i plan koji je na radionici napravljen pomogli kompaniji da efikasnije upotrebi svoje resurse i ubrzano krene ka ostvarenju cilja.

 

Sadržaj

Osnovu Strateške radionice čine 5 koraka strateškog planiranja legendarnog direktora kompanije P&G (A.G. Lafley), a prema potrebi koristi se i veliki broj strateških i razvojnih alata najpoznatijih svetskih stručnjaka i kompanija.

Na radionici se analizira poslovanje iz različitih uglova, otvaraju teme i postavljaju pitanja, a menadžment samostalno i uz pomoć konsultanata donosi odgovarajuće odluke u skladu sa jedinstvenim okolnostima u kojima se kompanija nalazi.

Neke od tema za koje se traži optimalno rešenje:
– optimalni ciljevi rasta kompanije
– na kom tržištu kompanija posluje, na kom tržištu ne posluje i zašto, razvojni potencijali određenih tržišta
– kako možemo optimizovati marketinški i prodajni proces i alate za maksimalnu efikasnost i skalabilnost

Rezultat

Rezultat Strateške radionice je precizno definisanje nekoliko ključnih pravaca rasta, strateških inicijativa, koji su dovoljno detaljno isplanirani i merljivi da kompanija može odmah da krene u njihovu realizaciju. Strateške inicijative mogu biti iz bilo kog domena poslovanja organizacije, kao što je optimizacija marketinga, prodaje, ponude/asortimana, kapaciteta, sistema i procesa za planiranje, merenje itd.

 

 

Trajanje

Strateška radionica se može izvesti za jedan ili dva dana, s tim da dvodnevna radionica dozvoljava detaljniju razradu pojedinih elemenata strateškog plana.

 

Učesnici 

Strateška radionica je namenjena vlasnicima i top menadžmentu organizacije, koji moraju dobro poznavati poslovanje kompanije i stanje na tržištu.

 

Kontakt

Za sva pitanja kontaktirajte nas putem email-a edge@edge.rs ili putem telefona +381.63.320.220